Virtuální procházky obcemi ČR

mapa

Kliknutím na mapku si zobrazíte celou mapu s jednotlivými oblastmi a VR.

Virtuální procházky obcemi České rebupliky

Náš server vám nabízí virtuální prohlídky měst, obcí či oblastí celé České republiky. Neustále přidáváme další a další místa naší krásné republiky. Ve virtuálních procházkách najdete zajímavá místa, přírodní zajímavosti, hrady a zámky, historické či památkové budovy, interiéry budov nebo významné stavby. Virtuální prohlídky jsou doplněné o textové informace, fotografie, mapy, videa či pohledy z dronu. Nabízíme i tvorbu virtuálních prohlídek na zakázků pro obce i subjekty.

Oblasti VR
    
Města VR
   Teplice      

Výběr z virtuálních prohlídek
Pohled na obec Lobendava
Pohled na obec Lobendava
Lobendava

Lobendava (německy Lobendau) je obec v nejsevernější části České republiky, která se nachází v okrese Děčín, v západní části Šluknovského výběžku při Lučním potoku, o níž se dochovala první písemná zmínka z roku 1449, má dnes 330 obyvatel a…

Šluknovský zámek
Šluknovský zámek
Šluknov

Šluknov - nejsevernější město České republiky, po němž získal název i Šluknovský výběžek, se může pyšnit svou dominantou -  zrekonstruovanou budovou renesančního zámku, který se po požáru v roce 1986 opět zaskvěl v celé své obnovené kráse a otevřel brány…

Zámeček Větruše
Zámeček Větruše
Ústí nad Labem

V roce 1839, místní usedlík Johann Thomas hledal pramen pro studnu a náhodou objevil silné základové zdi hradu, pozůstatky kostí a předmětů denní potřeby. Zhotovil a předal magistrátu stavební plán na zkrášlení Soudného vrchu s výhledem na labské údolí a…

Morový sloup
Morový sloup
Česká Lípa

Morový sloup se svatou Trojicí od žitavského sochaře Jana Kristiána Ulricha pochází z roku 1681. Sloup připomíná nejen zhoubnou morovou epidemii z roku 1680, které padlo za oběť více jak 500 lidí, ale i s ní související velké nevolnické povstání, jehož několik vůdců bylo na…

Kostel sv. Mikuláše
Kostel sv. Mikuláše
Mikulášovice

Kostel svatého Mikuláše (německy St.-Nikolaus-Kirche) je římskokatolický farní kostel v historickém centru města Mikulášovice ve Šluknovském výběžku na severu Česka. Stojí uprostřed takzvaného Kostelního náměstí…

Pomník Rumburské vzpoury
Pomník Rumburské vzpoury
Rumburk

Památník připomíná Rumburskou vzpouru, která se odehrála 21. května 1918. Vypukla mezi českými vojáky náhradního praporu 7. střeleckého pluku rakousko-uherské armády. Vzpoura byla rozprášena a vůdcové popraveni. V parku Rumburské vzpoury stojí socha s názvem Nepokořen.…

Zahradní dům
Zahradní dům
Teplice

Budova postavena r. 1732 teplickým zednickým mistrem Kristianem Laglerem na příkaz hraběte Františka Karla Clary-Aldringena, v prostoru u zámku, před Bílinskou branou u začátku Zámecké zahrady. Barokní bohatě členěné průčelí bylo původně v podstatě velkou kulisou a až v průběhu 19. století byly ke…

Regionální knihovna
Regionální knihovna
Teplice

V životě české menšiny v Podkrušnohoří měly nezastupitelné místo i knihy a knihovny. Tyto knihovny vznikaly již v 2. polovině 19. století jako součást českých menšinových spolků. První česká lidová knihovna v Teplicích vznikla v roce 1900 sloučením spolkových knihoven Sokola,…

Kostel Všech svatých
Kostel Všech svatých
Litoměřice

Původně románská stavba z první poloviny 12. stol. Z počátku byl kostel součástí raně středověkého městského opevnění. V 15. stol. goticky přestavěn. R. 1501 byla zahájena přestavba kostelní věže, která probíhala po celé 16. stol. V letech 1717–24 zbarokizován. Hlavní oltář…